vaikuttava muutosviestintä
-KOULUTUS 

Muutos on jatkuvaa. Onko teidän organisaationne johdolla ja esihenkilöillä tarvittavat työkalut sen johtamiseen strategisella viestinnällä? 


Muutos luo epävarmuutta, mikä puolestaan tuo haasteita johtamiseen. Onnistumisen ytimessä on johdon strateginen viestintä. Johdon on ymmärrettävä viestinnän merkitys muutoksessa sekä investoitava omaa aikaansa viestintään ja kommunikoitava vaikuttavasti. Vaikuttava muutosviestintä -koulutuksessa opit juuri näitä asioita. Johtaminen on viestintää! 

Koulutuksessa saat vastaukset näihin kysymyksiin:

 

• Mitä on strateginen viestintä ja mitkä ovat sen erityispiirteet muutosten keskellä?

• Millainen on johdon rooli strategisena viestijänä muutoksessa?

• Millaisia keinoja ja millaista sisältöä muutosviestinnässä tarvitaan?

• Miten muutoksiin liittyvää vastustusta on mahdollista vähentää?

• Mitkä ovat muutosviestinnän yleisimmät sudenkuopat ja miten ne vältetään?

Valmennuksen jälkeen osaat kiinnittää huomiota onnistumisen kannalta kriittisiin asioihin ja sinulla on hallussasi konkreettisia työkaluja muutoksen johtamiseen strategisella viestinnällä.

Valmius elää jatkuvassa muutoksessa ja muutoskyvykkyyden kasvattaminen ovat kriittisen tärkeitä menestystekijöitä niin organisaatioille kuin yksittäisille työntekijöille.

Kenelle: Koulutus on suunnattu pk-organisaatioiden johdolle ja esihenkilöille, jotka eivät ole vielä muutosviestinnän kokeneita konkareita, mutta haluavat lisätä osaamistaan ja ymmärrystään muutosviestinnästä. 

Kesto: Tyypillisesti 2 tuntia. Koulutus on luonteeltaan osallistava. Se sisältää luento-osuuksien lisäksi omaa pohdintaa ja harjoituksia.

Investointi: 1200 € - 1600 € + alv. 24 % (osallistujamäärästä ja toteutustavasta riippuen)

 

Kouluttaja

Viestintäyrittäjä, YTM Marja Vesala

 

Marjalla on vankka kokemus sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä 20 vuoden työuraltaan. Hän on ollut kädet savessa suunnittelemassa muutosviestintää ja kouluttanut asiantuntijoita viestimään vaikuttavammin. Marja ammentaa työ- ja organisaatiopsykologian opinnoista työelämään ja ihmisen käyttäytymiseen liittyviä näkökulmia asiakkaidensa viestintään.
 

 

osallistujien
PALAUTETTA 

"Hyvin jäsennelty ja asiantunteva kokonaisuus. Kouluttajan kokemus kuului taustalla ja esimerkit olivat luontevia, mietittyjä. Selkeästi ilmaistu, ihanat diat. Erittäin hyvä kokonaisuus ja suosittelen lämpimästi!”

 

"Koulutus oli hyvin suunniteltu kokonaisuus. Muutosvastarinnan käsittely oli erityisen kiinnostavaa ja antoi uutta pohdittavaa omaan johtamistyöhöni."

 

"Sain käyttökelpoisia työkaluja muutosviestinnän johtamiseen ja paljon ajateltavaa!"

IMG_20190822_121835_med-2.jpg