palvelut
työnantajabrändi

Nykytilan kartoitus ja suositus tarvittavista toimenpiteistä

Viestintäsuunnitelma työnantajakuvatyöhön

Ammattimaista sisällöntuotantoa

Sparrausta juuri sinulle

Viestitarhurin palvelut sopivat parhaiten pienille ja keskisuurille asiantuntijaorganisaatioille.
Niille, joiden 
menestys riippuu osaavasta sekä sitoutuneesta henkilöstöstä​. Niille, jotka haluavat kasvaa ja olla hyvä työnantaja muutenkin kuin juhlapuheissa. 

Startti

Haluaisitko tietää, millaisia toimenpiteitä työnantajakuvan kehittäminen ja työnantajabrändin rakentaminen vaatii juuri teidän yrityksessänne?

Startti-kartoitus kertoo sen sinulle.

100 % kartoituksen ostaneista asiakkaista on sitä mieltä, että Startti on lupauksensa mukaisesti vaivaton, kustannustehokas ja nopea tapa ottaa työnantajabrändin kehittäminen haltuun.

Mihin tilanteeseen? Miksi?
 

 • Kaipaatte vaivatonta, kustannustehokasta ja nopeaa tapaa ottaa työnantajabrändin kehittäminen haltuun

 • Tunnistatte työnantajakuvan tärkeyden, mutta oma aika tai osaaminen ei riitä siihen paneutumiseen

 • Kaipaatte tietoa nykytilanteesta ja konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, joista voitte rakentaa suunnitelman tuleville vuosille

 • Haluatte olla askeleen edellä kilpailijoitanne tai kuroa kiinni heidän etumatkaansa


Miten Startti käytännössä toteutetaan?
 

Viestitarhuri pureutuu liiketoimintaanne, tavoitteisiinne sekä tilanteeseenne. Tarvittavat tiedot kerätään etähaastatteluin ja materiaaleihinne tutustumalla. Lisäksi käymme läpi kahden valitsemanne kilpailijan ulkoista työnantajakuvaviestintää ja koostamme huomiot siitä.


Kun tarvittavat tiedot ovat kasassa, saatte 10 päivän sisällä kattavan kirjallisen raportin työnantajakuvatyönne nykytilasta, kehittämiskohteista ja tarvittavista toimenpiteistä. Raportti käydään läpi kanssanne etätapaamisessa.   

Startti sisältää:
 

 • Kartoituksen työnantajakuvatyönne nykytilasta

 • Listan konkreettisista toimenpiteistä, joilla pääsette halutessanne heti etenemään vahvan työnantajabrändin rakentamisessa

 • Näkemyksen juuri teille tarpeellisista kehittämiskohteista

 • Huomiot kahden valitsemanne kilpailijan ulkoisesta työnantajakuvaviestinnästä

Startti tekee näkyväksi myös sen hyvän työn, jota teillä jo tehdään työnantajakuvan eteen.

 
Spurtti

Haluaisitko selkeän viestintäsuunnitelman, joka auttaa yritystänne rakentamaan vetovoimaista työnantajabrändiä systemaattisesti ja vaikuttavasti?

Viestitarhurin Spurtin jälkeen sinulla on viestintäsuunnitelma käytössäsi.

Suunnistajan on vaikea löytää rasteja ja päästä maaliin ilman karttaa. Sama pätee yritykseen, joka haluaa tehdä tuloksellista työnantajakuvatyötä.

 

Mihin tilanteeseen?

 

 • Haluatte rakentaa vetovoimaista työnantajabrändiä, joka puhuttelee tarvitsemianne osaajia.

 • Teiltä puuttuu vankka sisällöllinen perusta työnantajakuvan viestintään.

 • Haluatte ottaa ohjat omiin käsiinne työnantajabrändinne kehittymisessä.

 • Haluatte varmistaa, että työnantajakuvatyö on linjassa yrityksenne liiketoimintastrategian kanssa ja tukee sitä.

 

Miten Spurtti käytännössä toteutetaan?

Viestitarhuri auttaa yritystänne kirkastamaan työnantajakuvatyön tärkeimmät strategiset suuntaviivat viestintäsuunnitelman vankaksi kivijalaksi. Sen päälle rakennetaan napakka viestintäsuunnitelma, joka sisältää mm. työnantajalupauksen, kohderyhmät, pääviestit, kanavat ja keinot. Spurttiin kuuluu työpajatyöskentelyä sekä yrityksen sisällä tehtäviä haastatteluja. Prosessi räätälöidään yrityksenne tarpeisiin periaatteella, että se ei sisällä mitään turhaa.


Ota yhteyttä Marjaan, niin katsotaan yhdessä, millaisella Spurtilla saadaan aikaan juuri teidän yrityksenne työnantajakuvatyötä vauhdittava viestintäsuunnitelma. 

 
Stoori

Viestitarhurin Stoori auttaa yritystänne kertomaan itsestään työnantajana kiinnostavasti. Valittavanasi on kaksi vaihtoehtoa tai niiden yhdistelmä.

Urasivut kuntoon

Viestinnän ammattilainen käy läpi nettisivujenne Meille töihin -osion. Saatte listan konkreettisista viestinnällisistä toimenpiteistä, joilla voitte vahvistaa työnantajakuvaanne ja rakentaa vetovoimasta työnantajabrändiä nettisivuillanne.


Särmää sisältöä

Viestinnän ammattilainen kirjoittaa puolestanne uratarinat, työntekijäkokemukset sekä artikkelit yrityksenne arjesta ja juhlasta. Koska viestintä on osaamisemme ytimessä, osaamme kysyä henkilöstöltänne juuri oikeat kysymykset ja tuoda työnantajakuvanne kannalta olennaiset asiat esiin kiinnostavalla tavalla.

 

Yhteistyökumppaniemme kautta saat myös videot tai henkilöstön kuvaukset. 

 
 
Sparri

Sparri on tunnin mittainen, henkilökohtainen työnantajakuvaan liittyvä etäkonsultointi. Marja auttaa sinua ajatusten selkiyttämisessä, ymmärryksen lisäämisessä tai konkreettisissa askeleissa työnantajakuvatyön kanssa. Kerro, mihin asiaan kaipaat sparrausta, niin etsitään ratkaisut yhdessä. Yksin ei kannata jäädä pähkäilemään! Sparri sopii kaikille pk-organisaatioille, mutta pienelle yritykselle se on erityisen näppärä tapa lähteä liikkeelle.

Investointi 180 €/h + alv 24 % maksaa nopeasti itsensä takaisin. Laita meiliä Marjalle.

Skarppi

Asiantuntijoille suunnattu viestintäkoulutus Skarppi antaa eväitä sekä oivalluksia vaikuttavaan ja selkeään viestintään. Aktiivisesta viestinnästä on hyötyä niin asiantuntijalle itselleen kuin myös työnantajalle. Asiantuntijat vahvistavat viestinnällään yrityksen brändiä ja työnantajakuvaa.


Asiantuntijoiden viestintäkoulutuksessa käydään läpi asiantuntijaviestinnän perusteita, vaikuttavan viestinnän elementtejä, viestinnän yleisimpiä esteitä ja niiden taklaamista sekä LinkedIniä asiantuntijaviestinnän ja sosiaalisen myynnin kanavana. Koulutus on osallistava ja siihen liittyy käytännön harjoituksia. 

Osallistujien palautetta:
"Erityisen hyvää koulutuksessa olivat käytönnönläheiset esimerkit ja vinkit."
"Erinomaisia huomioita oman asiantuntijaviestinnän kehittämiseen."
"Kynnys omaan viestintään ja LinkedInin käyttöön madaltui."

Sparriin on mahdollista liittää

 • klinikka, jossa osallistujat työstävät omat LinkedIn-profiilinsa kuntoon.

 • osio, jossa osallistujat oppivat ammatticoachin avulla, miten kirkastetaan ja sanoitetaan omia vahvuuksia ja omaa osaamista.

TYYTYVÄISYYSTAKUU! Jos Viestitarhurin palvelusta ei ole teille mitään hyötyä, emme lähetä laskua. Reilua, eikö vaan?