Ole oman työelämäsi sankari

Tuntuuko sinusta, että seilaat työelämässä ajopuun lailla vailla selkeää suuntaa ja päämäärää? Kiireinen työ ja vapaa-ajan velvollisuudet vievät mennessään. Et ole aikoihin pysähtynyt miettimään, mitä nykyinen työsi sinulle merkitsee, mikä sinua motivoi ja mikä saa sinut liekkeihin.


Tilanne on tuttu AS3 Finlandin Managing Partner Leena Airolalle, jonka luotsaama yritys tukee organisaatioita ja yksilöitä työelämän muutoksissa.

– Työelämä on erittäin vaativaa, ja suurin osa ihmisistä haluaa tehdä työnsä hyvin. Siinä ei aina löydy aikaa itselle tärkeille pohdinnoille.


AS3 Finlandin Managing Partner Leena Airola tuntee suomalaisen työelämän.

Leena Airola kannustaa ihmisiä olemaan aktiivisempia toimijoita työelämässä. Coachin roolissa hän auttaa ihmisiä pysähtymään, arvioimaan nykyhetkeä ja tekemään rohkeasti muutoksia, jos niiden aika on. Tärkeintä on kuunnella valmennettavaa herkällä korvalla.


– Kaikki lähtee liikkeelle ihmisestä itsestään. Tutkit omia ajatuksiasi ja tunnelmiasi työhön liittyen. Tunnistat, mistä innostut ja milloin työ on parhaimmillaan. Pohdit, mikä saa sinut tuntemaan työn imua ja mitkä tekijät puolestaan työntävät pois nykyisestä työstäsi. Uskon siihen, että ihmisiä täytyy tukea, jotta oma ajatusprosessi saadaan liikkeelle, sanoo Airola.


Urakeskustelut pelottavat


Ammattimaiselta coachilta saa apua työhön ja motivaatioon liittyvissä pohdinnoissa, mutta myös esimiehen rooli on tärkeä. Uraa koskeviin keskusteluihin liittyy kuitenkin pelkoja niin työntekijän kuin esimiehen taholta.


– Työntekijä saattaa pelätä näyttävänsä heikosti motivoituneelta, jos tuo esiin kriittisiä asioita tai toiveita muutoksesta. Esimies puolestaan voi ajatella, että uraan liittyvissä keskusteluissa pitäisi olla aina takataskussa tarjous ylenemisestä tai valmis ehdotus jostain uudesta, kertoo Leena Airola.


– Jotta avoin keskustelu onnistuu, pohjalla täytyy olla vahva luottamus ja hyvä yhteistyösuhde. Kuulumisten kyselemisen lisäksi esimies voisi ehdottaa viikon onnistumisten ja haasteiden läpikäyntiä. Ja yhdessä työntekijän kanssa miettiä, miten onnistumisia ja tähtihetkiä saisi lisää. Parhaimmillaan organisaatiossa on sellainen kulttuuri, että tällaisista asioista keskustellaan säännöllisesti, Airola muistuttaa.


Johtaminen on palveluammatti


Leena Airola seuraa aitiopaikalta suomalaista työelämää ja johtamista. Hänen kokemuksensa mukaan hyviä esimiehiä löytyy paljon.


– Olen aina puhunut sen puolesta, että esimiehiksi valikoituisivat ne, joilla on aito kiinnostus auttaa muita menestymään ja onnistumaan työssä. Esimies tarvitsee tilanneherkkyyttä nähdä, milloin työntekijä kaipaa keskustelukumppania. Uskon, että aito kiinnostus toista ihmistä kohtaan on paras tapa olla tukena. Autetaan toista ilman syyttämistä tai oman agendan edistämistä, sanoo Airola.


– Hyvä yhteistyö on aina kaksisuuntaista. Jos esimieheltä ei löydy oma-aloitteisuutta, niin työntekijän kannattaa itse pyytää apua ja sparrausta. Työntekijä voi kertoa, miten häntä voisi parhaiten auttaa, jatkaa Airola.Työn tuunaaminen kannattaa


Työterveyslaitoksen mukaan oman työn tuunaaminen lisää työn imua ja vähentää kyllästymistä. Työn tuunaaja ottaa itse aktiivisen roolin työn muokkaamisessa mielekkäämmäksi. Mikäli työn sisällön tuunaaminen ei onnistu, niin työn mielekkyyttä voi lisätä työtapojen, vuorovaikutuksen tai oman näkökulman tuunaamisella.


– Olisi tärkeää, että työn tuunaamista voisi miettiä yhdessä esimiehen kanssa. Tarjoaisiko työ mahdollisuuden oppia jotain uutta? Löytyisikö projekti, johon voisi osallistua? Ratkaisuja varmasti on, jos niin halutaan. Isommassa organisaatiossa kannattaa miettiä, miten ihmisten osaamista pystytään hyödyntämään toisessa yksikössä tai toisella osastolla. Mielestäni paras tapa nostaa tuottavuutta on se, että työn imu olisi kohdallaan. Ihmiset äänestävät jaloillaan, ja hyvistä osaajista kannattaa pitää kiinni, toteaa Leena Airola.


Hyödynnä verkostojasi


Jos työpaikan vaihtaminen tulee ajankohtaiseksi, Airola kehottaa näkemään vaivaa, jotta saa selville millaiseen organisaatioon on hakeutumassa.


– Ihmisten kannattaa hakea organisaatioihin, joissa heidän on luontevaa olla. Usein näkee osaamisen olevan kohdallaan, mutta organisaatio ei ole kyseiselle ihmiselle optimaalinen. Verkostojen merkitystä rekrytointitilanteessa ei voi liikaa korostaa. Niiden avulla voi yrittää selvittää, millaista kyseisessä paikassa on olla töissä, millainen johtamiskulttuuri vallitsee ja miten arvot näkyvät arjessa. Pienten signaalien perusteella ei kannata tehdä johtopäätöksiä eikä aina ole mahdollista edes valita. Usein täytyy mennä ja katsoa, miten tilanne etenee, sanoo Airola.


Rohkeasti unelmia kohti


Leena Airolasta on hienoa, että ihmiset uskaltavat ajatella isosti ja mennä rohkeasti unelmiaan kohti. Hän tapaa coachingissa ihmisiä, joilla päämäärä siintää kirkkaana mielessä. He haluavat edetä oman suunnitelmansa mukaan silläkin uhalla, että se kestää hieman pidempään.


– Jos unelmia määrittelee itselleen, niin siinä on sellainen riski, että ne saattavat toteutua. Unelmaan ei aina pääse suoraan, vaan sinne mennään jonkun vaiheen kautta. Kun unelma on selkeä ja kirkas, se motivoi ja vie oikeaan suuntaan. Jos työnhaku on haulikolla ampumista eri suuntiin, niin onnistumisen edellytykset eivät ole kauhean hyvät, tietää Airola.Mahdollisuus vaikuttaa toisten menestymiseen


Vaikuttaa vahvasti siltä, että Leena Airola on itsekin unelmatyössään.


– Mahdollisuus myötävaikuttaa yritysten ja yksittäisten ihmisten menestykseen tuo minulle suurta iloa. Menestys ei ole vain taloudellista, vaan kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tuntuu todella palkitsevalta nähdä, kun tiettyyn kaavaan jumiutunut ihminen opettelee uudenlaisen ajattelumallin tai toimintatavan ja pääsee eteenpäin. Uudelleensijoittamisessa on aina yhtä suuri juhlanaihe, kun ihminen löytää työpaikan.


– Työn sisällön ja merkityksen lisäksi minulle tuovat iloa ihmiset, joiden kanssa teen töitä. Olen onnellinen asiakkaistani, työkavereistani, hienosta yrityksestä ja sen arvopohjasta. Yhdessä tehdään, ja saan olla joka päivä aidosti oma itseni, iloitsee Leena Airola.

52 views0 comments

Recent Posts

See All