Vahvuuksien valtatiellä


Työpaikalla järjestetään workshop, jossa käydään läpi tiimiläisten tekemän vahvuuskartoituksen tuloksia. Moni innostuu, kun kerrankin pääsee kylpemään positiivisuudessa ja pohtimaan, missä on hyvä. Ymmärrys työkavereidenkin toimintatavoista lisääntyy. Workshop on pian historiaa, ja niin omat kuin kollegoiden vahvuudet unohtuvat päivittäisten kiireiden jalkoihin.


Miksi organisaatioiden kannattaisi olla kiinnostuneita työntekijöiden vahvuuksista myös workshoppien jälkeen? Miksi vahvuuksia olisi järkevää hyödyntää strategisesti työpaikan arjessa ja johtamisessa?


Tutkimukset osoittavat, että vahvuuksien hyödyntäminen mm. lisää työntekijöiden sitoutumista, työhyvinvointia ja työn tuottavuutta. Sillä on yhteys parempaan työntekijäkokemukseen ja vähäisempiin sairauspoissaoloihin.


Amerikkalainen yritys Gallup tutki 45 maassa vahvuuksien hyödyntämisen vaikutuksia. 90 %:ssa tutkituista ryhmistä havaittiin esimerkiksi seuraavia muutoksia:

  • Myynti kasvoi 10 % - 19 %.

  • Liikevoittoprosentti kasvoi 14 % - 29 %.

  • Asiakasuskollisuus oli 3 % - 7 % korkeampi.

  • Henkilöstön sitoutuminen kasvoi 9 % - 15 %.

Mielenkiintoista oli myös henkilöstön sitoutumisen aste. Työntekijöistä, jotka kokivat vahvasti esimiehen keskittyvän heidän vahvuuksiinsa sekä positiivisiin ominaisuuksiin, 67 % oli sitoutuneita. Ilman tätä kokemusta vain 2 % henkilöstöstä oli sitoutunutta.


Suomalaisen Työn Liiton teettämän Made by Finland -tutkimuksen mukaan suomalaistyönantajilla on vaikeuksia tunnistaa alaistensa vahvuuksia tarpeeksi hyvin. Peräti 69 % tutkimukseen vastanneista koki, että työnantajat eivät tiedä työntekijöidensä vahvuusalueita tarkasti.


Alussa mainittu työyhteisö ansaitsee ison peukun siitä, että siellä vahvuudet koettiin niin tärkeiksi, että niitä kartoitettiin ja käytiin tiimin kanssa läpi. Tutkimustiedon perusteella näköpiirissa voisi olla merkittäviä hyötyjä, jos työtä jatkettaisiin ja vahvuuksia hyödynnettäisiin organisaatiossa suunnitelmallisesti.


Työn murros vaatii organisaatioilta uudenlaista ajattelua. Valitaanko hulluuden highway, jossa unohdetaan, että yrityksen tärkein voimavara on henkilöstö? Vai voisiko vahvuuksien valtatie olla yksi reitti yksilön hyvinvointiin ja organisaation menestykseen?

36 views0 comments

Recent Posts

See All