Yhteistyö AS3:n kanssa

Tarve
Organisaatioita ja yksilöitä työelämän muutoksissa tukeva AS3 Finland toteutti asiakkailleen kyselytutkimuksen, miten työelämän murros näyttäytyy suomalaisissa organisaatioissa ja kuinka siihen on varauduttu. Kyselytutkimuksen tuloksista oli tarve kirjoittaa blogisarja sekä lehdistötiedote. Lisäksi oli tarvetta artikkelille teemaan liittyvän seminaarin puheenvuoroista.

Ratkaisu
Viestitarhuri haastatteli muutamia kyselytutkimukseen vastanneita ja kirjoitti neljä blogiartikkelia, artikkelin seminaarin puheenvuoroista sekä lehdistötiedotteen.

Tulokset
”Kun aloitimme yhteistyön Marjan kanssa, hän otti viestintäpaketin meidän lyhyen alustuksen jälkeen täysin haltuunsa. Me pystyimme keskittymään muihin tehtäviin, pystyimme luottamaan Marjan ammattitaitoon viestinnän suhteen. Marjalla oli taito esittää kyselymme tuloksia ja tilastoja kiinnostavasti, helposti luettavassa muodossa ja kiteyttäen olennaisen. Myös seminaarimme puheenvuoroista hän onnistui poimimaan kiinnostavimmat asiat. Yhteistyö Marjan kanssa sujui koko projektin ajan saumattomasti. Hän on miellyttävä henkilönä, hänen kanssaan on helppo ja mutkatonta kommunikoida ja sopia asioista, ja aikataulullisesti projekti eteni kuten sovittu. Marja myös kuuntelee tarkalla korvalla, millainen tarve asiakkaalla on ja tuo myös omia näkemyksiä ja ehdotuksia esille. Marja on viestinnän rautainen ammattilainen, hän hallitsee tekstin tuottamisen eri lähteistä: niin tilastoista kuin haastatteluista. Kiteyttäen ja helposti luettavaa tekstiä luoden. Marjan kanssa on mutkatonta tehdä yhteistyötä, kommunikaatio toimii saumattomasti ja viestintäprojektit voi luottaa hänen käsiinsä."
Leena Airola, Managing Partner, AS3 Finland Oy

Yhteistyön jatkoa
Yhteistyö sisällöntuotannossa on jatkunut ja Viestitarhuri on tehnyt AS3 Finlandille esimerkiksi useamman asiakascase-artikkelin.