Yhteistyö optirealin kanssa

Optireal Oy on rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijatoimisto. Yrityksen arvoa tuottava osaaminen liittyy talotekniikkaan.


Tarve
Optirealilla oli tarve lisätä ymmärrystä vetovoimaisen työnantajabrändin merkityksestä yrityksen kasvun mahdollistajana. Yrityksessä kaivattiin asiantuntijan näkemystä työnantajakuvaan liittyvistä kriittisimmistä kehittämiskohteista ja haluttiin saada konkreettiset askelmerkit vahvan työnantajabrändin rakentamiseen.


Ratkaisu
Viestitarhuri toteutti Startti-kartoituksen, jossa pureuduttiin asiakkaan liiketoimintaan, tilanteeseen ja tavoitteisiin.

 

Tulokset
Optireal sai kattavan kartoituksen työnantajakuvatyönsä nykytilasta. Raportissa tuotiin esiin yrityksen vahvuuksia ja tärkeimpiä kehittämiskohteita. Yritys sai listan konkreettisista toimenpiteistä, joilla sen on mahdollista lähteä etenemään vahvan työnantajabrändin rakentamisessa ja viestinnässä. Raportti sisälsi myös huomiot muutaman kilpailijan ulkoisesta työnantajakuvaviestinnästä. Kartoituksen tulokset käytiin läpi Optirealin johdon kanssa yhteisessä palaverissa ja asiakas oli erittäin tyytyväinen kartoitukseen.

 

"Työnantajabrändiin liittyvä yhteistyö oli sujuvaa ja tehokasta. Saimme paljon konkretiaa ja myös ajatuksen ruokaa moneen muuhun meille tärkeään teemaan. Työnantajabrändin kartoituksen lopputulokset ja niiden kattavuus olivat laajemmat kuin osasin odottaa. Yhteistyö oli yrityksellemme erittäin hyödyllinen ja ylitti odotukset. Suosittelen Viestitarhuria työnantajabrändin kehittämiseen liittyvissä asioissa." Janne Gustafsson, toimitusjohtaja, Optireal Oy

Yhteistyön jatkoa
Optireal panostaa henkilöstönsä kehittymiseen mm. järjestämällä säännöllisesti koulutusta. Yhteistyön jatkona Viestitarhuri piti yrityksen koko henkilöstölle viestintäkoulutuksen, jonka tavoitteena oli ymmärryksen lisääminen asiantuntijaviestinnästä ja jokaisen omista vaikutusmahdollisuuksista. Lisäksi kiteytettiin Optirealin projektiviestinnän yhteisiä toimintatapoja. Kaikki osallistujat pitivät koulutusta erittäin hyödyllisenä tai hyödyllisenä.

”Koulutus oli osallistava ja asiasisältö painottui hyvin asiantuntijatyön viestintään. Kouluttaja pysyi hyvin aiheessa. Esitys eteni loogisesti ja se antoi hyviä ajatuksia, kuinka voisi parantaa omaa viestintää projekteissa.” osallistujapalautetta