Yhteistyö BOCO IP:n kanssa

Boco IP on aineettoman omaisuuden hallintaan erikoistunut patenttitoimisto, joka on perustettu vuonna 1928.

 

Tarve
Boco IP:llä oli tarve saada ulkopuolisen asiantuntijan tekemä analyysi työnantajabrändityön nykytilasta ja kehittämismahdollisuuksista. Yrityksessä haluttiin ymmärtää paremmin, millaisilla toimenpiteillä ja millaisella viestinnällä se voi rakentaa vetovoimaista työnantajabrändiä.

 

Ratkaisu
Viestitarhuri toteutti Startti-kartoituksen, jossa pureuduttiin asiakkaan liiketoimintaan, tilanteeseen ja tavoitteisiin.

 

Tulokset
Boco IP sai kattavan kartoituksen työnantajabrändityönsä nykytilasta. Raportissa tuotiin esiin yrityksen vahvuuksia ja tärkeimpiä kehittämiskohteita. Yritys sai listan konkreettisista toimenpiteistä, joilla sen oli mahdollista lähteä heti etenemään vahvan työnantajabrändin rakentamisessa ja viestinnässä. Raportti sisälsi myös huomiot muutaman kilpailijan ulkoisesta työnantajakuvaviestinnästä.

 

"Työnantajabrändin Startti oli lupauksensa mukaisesti vaivaton, kustannustehokas ja nopea. Erityisen tyytyväinen olin siihen, miten vähän tämä vaati omaa ajankäyttöä ja kuinka hyvän raportin saimme nykytilastamme. Viestintäammattilainen osaa kysyä oikeat kysymykset ja samalla sanoittaa nykytilan selkeästi viestittävään muotoon. Raportti kiteytti hyvin tärkeimmät seuraavat toimenpiteet työnantajabrändin kehittämiseksi. Ilman ulkopuolista apua tämä tärkeä projekti olisi helposti siirtynyt pitkälle tulevaisuuteen, kun arjen muut kiireet olisivat painaneet päälle." Karri Leskinen, toimitusjohtaja, Boco IP

 

Yhteistyön jatkoa
Viestitarhuri räätälöi ja toteutti Boco IP:n henkilöstölle osallistavan koulutuksen aktiivisesta asiantuntijaviestinnästä ja erityisesti LinkedInin hyödyntämisestä. Kaikki koulutuksen palautekyselyyn vastanneet kertoivat voivansa hyödyntää koulutuksen antia omassa työssään.

”Erinomaisia huomioita omaan asiantuntijaviestintään, käytännönläheisiä esimerkkejä ja konkreettisia vinkkejä.” osallistujapalaute